Enerji Yönetimi

/Enerji Yönetimi
Enerji Yönetimi 2017-02-21T17:57:41+00:00

Bina ve sanayi tesislerine enerji yönetimi hizmetleri veriyoruz.

Yeni bina ve sanayi tesislerinin enerji analizleri ile yıllık simülasyonlarını yapıyor, enerji kimlik belgelerini veriyoruz. Mevcut bina ve sanayi tesislerinin enerji etütlerini yapıyor, tasarruf potansiyellerini tespit ediyor, verimlilik artırıcı projeler (VAP) hazırlıyoruz.

Enerji Yönetimi

 • İşletmenin enerji politikasının oluşturulması,
 • İşletme personelinin enerji verimliliği bilincinin oluşturulması ve sürdürülmesi,
 • Enerji tüketen ekipmanların izlenmesi, iyileştirilmesi ve korunması,
 • Üretim – enerji tüketimi ilişkisinin kurulması, sayısallaştırılması ve izlenmesi,
 • Muhtemel enerji kompozisyonlarının etüdü ve fizibilitelerinin hazırlanması,
 • Çevrenin korunması ve karbon salınımının azaltılması için gerekli çözümlerin üretilmesi.

Enerji Etütleri ve VAPlar

 • Ölçüm ve analizler,
 • Modelleme,
 • Enerji analizleri,
 • Simülasyonlar,
 • Verimlilik artırıcı projeler.