Hayatı nasıl okuyacağız? Determinist mi, diyalektik mi, çokluk mu?

Determinist (=illiyetçi) okuma hayatı bize karşı zorbalığa çevirir. Diyalektik okuma bizi kolaycı bir oportünizme kilitler. Kaldı geriye çokluk.

Lafonten’ den hikayeleri bilirsiniz. Hep iki özne arasında geçer, tüm hikayelerde bir gariplik his edersiniz: Ar’sızdırlar. Lafonten doğunun kadim edebiyatının, batı anlayışı ile kötü bir okumasıdır, estetize etmesidir. Asıl hikayeler iki  büyük eserde bulunur. Daha eski olanı Kelile ve Dimne’ dir. Hakim ailelerin çocuklarının eğitimi için yazılmıştır. Anlatı ormanda, hayvanlar aleminde geçer. Bilhassa hüküm sahipleri arasındaki ilişkiler, iyi ve kötü okumayı temsil eden iki çakalın ağzından anlatılır, ve öğretilir. Daha yeni olan eser Mevlana’nın Mesnevi’sidir. Mesnevi her halde alanında dünya edebiyatının şah eseridir. Mevlana hikayeye bir hikaye paydaşı ile başlar, onun bölümünde bize onun okumasını anlatır. Sonra ikinci paydaş, sonra üçüncüsü … Sonra hikayeyi toplar.

Farkında iseniz çokluktan “fuzzy” anlamıyorum. Aynı şekilde başıboş, amaçsız, anlamsız bir çeşitlemeden bahsetmiyorum. Böyle bir çokluk bizi felç etmekten başka bir işe yaramaz. Bu gerçek, yani hayatın çokluklardan meydana geldiği, ancak var olmanın, hayatta kalmanın da bu çokluklardan anlamlı bütünlükler, işe yarar okumalar üretmek gerektiği bilgisi insanlık tarihi ile birlikte vardır.

Bu konu kapsamının her bir parçası çokça çalışılmış, çok geniş ve karmaşık alanlar. Benim yazdıklarım ise benim okumam. Çok sevdiğim Gevheri ile bitireyim, sürmeli redifli şiirinin son iki mısrası:

……
Dedim sende buldum halis gevheri,
Dedi yoh yoh, bir mihenge sürmeli.

Sağlık, huzur ve barış içinde hep birlikte çok çok çalışacağımız bir sene diliyoruz.

Aslaner Mühendislik