Bilhassa büro binalarının iklimlendirilmesinde geçerli temel tasarım hacim yüklerinin hacim içinde karşılanması, hacim içinde ihtiyaç duyulan taze havanın da -gerektiğince- şartlandırılarak hacme ulaştırılmasıdır.

Bu temel tasarımın iki rakipsiz gereği vardır: Binada hijyen şartları sağlanmaktadır, enerji su ile taşınmaktadır, ekonomiktir.

Hacim içindeki konfor şartları da tanımlıdır; detaya girmeden konumuzla ilgili olanları özetleyeyim:

 • Isıtıcı veya soğutucu yüzey sıcaklığı ile hacim sıcaklığı arasındaki fark,
 • Hacimdeki hava hareketi,
 • Hacimdeki termal değerlerin hacim içinde farklılaşması

Her iki kapsamın bizi götüreceği sonuç şudur:

 • Hacim içinde cebri havalandırma kullanma,
 • Mümkün olduğunca düşük sıcaklıkla ısıt,
 • Mümkün olduğunca yüksek sıcaklıkla soğut.

Günümüz teknolojisi ile:

 • Yerden ısıt,
 • Tavandan soğut.

Yerden ısıtma:

Sulu yerden ısıtma sistemleri oldukça düşük sıcaklıklarda başarı ile kullanılıyor, hepimiz biliyoruz.

Tavandan soğutma (problem burada) :

 • Tavanda yoğuşmaya izin veremeyeceğimize göre suyu çiğ noktasının altına soğutamayacağız,
 • Asma tavanda sadece soğutma yok, her türlü tesisat orada,
 • Maalesef aynı metre karede elde edilen soğutma gücü ısıtma gücünden az ve soğutma yükü ısıtma yükünden kat be kat fazla.

Elimizdeki seçenekler belli:

 • Tavan soğutma elemanlarının gücünü ve verimliliğini artırmak,
 • Taze havayı tavan soğutma elemanları üzerinden hacme üflemek,
 • Varsa ve müsaitse duvarları soğutmada kullanmak (çiviyi unutmadan),
 • Yerden ısıtma tesisatının bir bölümünü soğutma için de kullanmak.

Yani her mimari yeni baştan ve özel bir uygulama.

Buraya kadar hacme baktık. Bir de tesisatta dolaştıracağımız suyu nasıl ısıtacağız, soğutacağız meselesi var: İşletme emniyeti ve işletme verimliliği.

Gözümüz hemen faydalanabileceğimiz enerji kaynaklarını arıyor. Bu kaynaklar çevremizde doğal olarak bulunanlar, bir de bizim bina içinde başka amaçlarla tükettiğimiz enerji artıkları.

Sonrası? Sonrası güzellik.

 

Daha Fazlası İçin:
Aslaner MEKANİK Ekibi …