Bir yandan kamu otoritesi, diğer yandan yatırım ve işletme maliyetleri bizi “sürdürülebilir bina” yapmaya zorluyor. “Sürdürülebilir bina” güzelleme olsun diye bulunmuş bir kavram değil, şartları, şartlarının da bir matematiği var.

Ülkemizde mevzuat (Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği) bina kabuğunu oluşturan yapı elemanlarının nicel ve nitel kesinleşme sorumluluğunu bizlerin (= mekanikçiler) üzerine yıkmış durumda. Aynı şekilde Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği de bitmiş binada asgari gereklerin karşılanması sorumluluğunu aydınlatma dışındaki maddeleri ile mekaniğe yüklemiştir.

Yeni bir bina için mimar bir veya birkaç taslak hazırlar: Bina işlevi, büyüklüğü, şekli, konumu, katları, cepheleri, vs. hepsi belli. Soru şöyledir: Binanın enerji performansı hususunda ne yapmak istiyoruz, ne kadar yapmak istiyoruz?

 • Asgari cevap: Mevzuat hükümlerini yerine getirmek. Bu durumda ilgili yönetmelik ve zorunlu standart maddelerine uygun hesap ve tasarım yeterli olacaktır.
 • İyi cevap: Asgari cevap + yatırım ve işletme maliyetlerini en iyileme.
 • Daha iyi cevap: İyi cevap + sürdürülebilir bina kriterlerine uygunluk.

Bina enerji performansını nasıl en iyileyeceğiz? Artık programlara, yıllık simülasyonlara ihtiyacımız var. Problem de tam burada:

 1. Mevcut açık kaynak programlar genelde kriterlerden biri veya birbiri ile ilgili bir grubu için hazırlanmış; enerji analizi, gün ışığı analizi, vs.
 2. Mevcut açık kaynak programlar akademik kökenliler, çok detaylılar, veri girişleri “kullanıcı düşmanı”, hesaplar saatler sürebiliyor.
 3. Bu kadar değişik, detaylı programın bir kaçını birden kim kullanacak, sonuçları birleştirecek, en iyileyecek ve yapılan işi doğrulayacak?
 4. Mevcut ticari programlar ise açık kaynaklı programların makyajlı hali, sundukları performans üstlerine bina edildikleri açık kaynak programların özellikleri ile sınırlı.
 5. Proje ilerledikçe, içerik arttıkça, yapı karmaşıklaştıkça yukarıda saydığım (muhtemelen sayamadığım daha bir çok) sıkıntılar katlanarak artıyor.

Peki çözüm ne?

 1. Bütünleşik Sürdürebilirlik Analizi: Enerji, karbon, su, sistem maliyetleri ile yenilenebilir enerji potansiyelinin aynı anda, hep bir arada analizi.
 2. Tasarım Opsiyonlarının Karşılaştırılması: Bina şeklinin performansa etkisinin birden fazla seçenek, strateji ve yapı elemanıyla yan yana karşılaştırılması.
 3. Sürdürülebilir Stratejiler: Birden fazla farklı sürdürülebilirlik kriterinin tek başına veya bir arada etkinliklerinin irdelenmesi.
 4. Parametrik Analiz: Sürdürülebilir stratejilerin çalışılması: Hangi faktör büyük etken, bu faktör için en iyilenmiş değerler neler,  geri dönüşü yetersiz yatırımlar hangileri.

Çözüm: aslaner / sefaira

Daha Fazlası İçin:
Aslaner Mühendislik | Müşavirlik | Dış Ticaret | SMM