30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, o zaman dek sanayiden sayılan ve 50 üzeri çalışanı bulunan iş yerlerinin tabi olduğu mevzuatı çalışan sayısına bakılmaksızın tüm iş yerlerine yaygınlaştırdı.

Geçen zaman içinde yönetmelikler de -çoğu durumda ağırlaştırılarak- Avrupa Birliği direktiflerine uyumlu hale getirildi. İşverenler artık çalışanlarının sağlık ve güvenliklerini korumaktan çok daha fazla sorumlu. Şimdiye kadar belki de işin ayrılmaz bir parçası olarak gördükleri meslek hastalıkları ile iş kazalarının maddi ve manevi yükü onların omuzlarında.

İşveren ile çalışan arasında iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren her ihtilaf tek taraflı bir kabahat eksiltme metodu ile çözülüyor: Meslek hastalığı veya iş kazası halinde çalışanın zarar görme sürecinde işverenin sırası ile mevzuat gereği olan yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğine bakılıyor, riskleri kontrol edip etmediği ve etkinliği sorgulanıyor.

Eğer bir OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) ile resmi sözleşme yapmanın sizi ve iş yerinizi idari ve cezai sorumluluklarından kurtaracağını düşünüyorsanız fena halde yanılıyorsunuz. Kamu otoritesi sizden iş yerinizde iş sağlığı ve güvenliğini emniyete almanızı talep ediyor:

  • Yönetim ile çalışanlar arasında iş yeri sağlık ve güvenlik standartlarının yükseltilmesini amaç edinen birlikte çalışma mekanizmalarının kurulması ve yürütülmesi,
  • Tehlikelerin tespit edilmesi, risklerin sayısallaştırılması, kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, uygulanması, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Olası acil durumların tespit edilmesi, acil durum risklerinin değerlendirilmesi, etki azaltıcı tedbirlerin uygulanması, tatbikatlarla değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
  • Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden başlayarak, iş yerinde çalışma kalitesinin artırılması,
  • Çalışanların bire bir sağlık durumlarının tespiti, iş yeri çalışma riskleri ile karşılaştırılması ve her bir çalışan için sürekli sağlık gözetimi.

Meslek hayatımızın tümünü sahada geçirmiş hekim ve mühendisler olarak tüm bilgi, beceri ve tecrübemizi hizmetinize sunuyoruz.

Doğru deyimle hem ormanı, hem de tek tek her bir ağacı görüyoruz. Problem alanlarını, tehlike noktalarını çok hızlı tespit ediyoruz. Tesisata, makine ve ekipmana hakimiz. Doğru ve işe yarar çözümleri biliyor, talep halinde anahtar teslimi uyguluyoruz.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini gerçek zamanlı olarak yönetecek alt yapıya sahibiz. Sahip olduğumuz her bilgi, yaptığımız her çalışmayı yönetim ekranlarınızdan takip ediyorsunuz.

Daha Fazlası İçin ….
ASLANER İSG EKİBİ