6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ na göre işveren çalışanlarını makine ve ekipmanlardan kaynaklanan tehlikelerden korumakla yükümlü.

Pratikte ise, iş güvenliği uzmanı meslektaşlarımın da pek çok defa yaşadığı gibi “makine koruyucu” hem işverende, hem de çalışanlarda alerji yaratıyor. Herkes aynı şeyden korkuyor, makine koruyucular çalışmayı aksatacak. “Abi, bu makineden iş çıkaramayız sonra…”

Burada önlemenin maliyetinin kazanın maliyetinden çok çok daha düşük olduğuna girmeyeceğim. Bu konuda çok miktarda araştırma ve istatistik var zaten. Bu yazıda makine koruyucuları, yapılarının karmaşıklığı ve karşıladıkları tehlikelerin sebep olabilecekleri zarar itibarı ile kaba bir sınıflamaya tabi tutacağım. Basit çözümlerle karmaşık çözümleri göreceğiz.

Önce basit makine koruyucular: Tehlikenin ve tehlike alanının ilk bakışta ve basitçe görülebileceği, çalışanı yaralayabilecek, uzuv kaybına sebep olabilecek, ancak ölüme sebep olması pek de muhtemel olmayan masa üstü veya nispeten küçük güçlü tezgahlar (matkap, testere, hızar, dekupaj, küçük tornalar …) için olan koruyucular.  Bu haller için hazır makine koruyucular piyasada mevcuttur, veya atölye ortamında yapılabilir. Temin edip takacaksınız. Çalışma aksayacak mı? Genelde hayır.

Sonra mekanik riskler barındıran, zarar boyutu ölümcül olan tezgah veya makineler (hidrolik makas, abkant, metal işleme hatları …) için olan koruyucular. Bu makineler çalışanlar için çoklu tehdit oluşturmazlar. Tehlike, tehlike alanı ve riskin nasıl önleneceği üzerinde çok çalışılmıştır, çözüm alternatifleri bellidir. Ancak artık bir uzmana ihtiyaç vardır: Doğru çözümler, doğru yerleşim ve mesafelerde iş süreçlerine uygun olarak kullanılmalı, birden fazla koruma elemanı birlikte çalışmalıdır. Koruma elemanlarının izlenmesi unutulmadan. Peki çalışma aksayacak mı? Eğer makine koruyucu çalışan ile yaptığı iş arasına ve hareketin bir parçası olarak girecekse, ve siz bu konuda kafa yormazsanız, evet.

Bir örnekle açıklayayım: İki vals arasında küçük ebatta levha inceltiyorsunuz. Tezgahın iki tarafında da çalışan var, levha gidip geliyor. Valslerin ikisi de hareketli. Çalışanlar levhaları elle sürüyorlar, yapılan iş ince, arada da parmaklarını kaptırıyorlar. Valslerin her iki tarafını da kapatabilirsiniz, el yaklaşmaz. Ama imalatın yarısını kaybettiniz.

En zor olan en sona: Makine, ekipman, hat … birden çok tehlikeyi barındırmaktadır. Kaza anında ciddi enerji, tehlikeli madde serbest kalacaktır. Risk birden fazla çalışan için ölümcül boyuttadır. Birden fazla tehlike, birden fazla veya geniş tehlike alanı, tehlikelerin birlikteliği, tehlike alanlarının çakışması gibi zararı artıracak, hatta katlayacak bir durum mevcuttur.

Artık iyi bir uzmana ihtiyacınız var: Önce detaylı ve mümkün olduğunca (anlamlı) kantitatif bir risk değerlendirmesi yapılacak. Her bir risk için tek tek kontrol tedbirleri belirlenecek. Kontrol tedbirleri bir araya getirilip karşılıklı etkileşim, öncelikler, süreçler … itibarı ile bütünleştirilecek. Olası senaryolar oluşturulacak, gözden geçirilecek. Çözüm paketi en iyilenecek.

Bu iş mühendislik, proje ve uygulama işi. Sorumluluk, yetkinlik ve tecrübe olmazsa olmazı.

 

Daha Fazlası İçin:
Aslaner Mühendislik | Müşavirlik | Dış Ticaret | SMM