Proje Hizmetleri

Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri hazırlıyoruz:

 • Sıhhi Tesisat
 • Isıtma Tesisatı
 • Soğutma Tesisatı
 • Havalandırma Tesisatı
 • Yangından Korunma Tesisatı
 • Otomatik Kontrol Tesisatı
 • Buhar Tesisatı
 • Basınçlı Hava Tesisatı
 • Doğal Gaz Tesisatı
 • LPG Tesisatı
 • Mutfak Tesisatı
 • Çamaşırhane Tesisatı
 • Havuz Tesisatı
 • Medikal Gaz Tesisatı

Bütünleşik Eş Zamanlı Çalışma

Büyük alanlı, farklı teknolojiler içeren ve karmaşık işlevli yapıların tasarım sürecinde en başından başlayarak varız:

Teknolojik Çalışma Ortamı:

 • Çevrim içi – çevrim dışı uzaktan erişimli ortak çalışma platformu
 • Tasarım standardizasyonu: Dosya Yönetimi, CAD Standartları

İleri Mühendislik:

 • Carrier HAP: Soğutma ve ısıtma yükleri, mukayeseli sistem seçimi.

BIM: 3B Modelleme

AutoDesk Building Design Suite Ultimate ile sanal ortamda bina ve tesisatını 3 boyutlu olarak inşa ediyoruz:

Revit MEP: Mekanik tesisat tasarımı, hidronik hesaplar, kanal hesapları, simülasyonlar.

Raster Design: 3B lazer tarayıcı ile mevcut yapıları sanal ortama aktarma, tarama – vektör dönüşümleri.

Navisworks Manage: Multi disipliner birlikte çalışma, çakışma kontrolü, sanal planlama, bütçeleme.

Inventor: İmalat dokümanları.

En İyi Uygulamalar

Bina enerji performansını iyileştirmenin ilk ve en önemli adımı alınabilecek tüm pasif tedbirleri sistematik olarak çalışmaktır. Pasif tedbirler ile kast edilen bina şeklinden başlayarak; konum, yön, bina kabuğu, yapı malzemeleri, yapı elemanları, kütle ve fiziki özellikleri, izolasyon, cam ve doğrama, gölgeleme, çevre yapılar, kullanım şekli ve bağlı olarak iç yükler v.s. gibi değişkenlerin tek tek ve daha önemlisi bileşik olarak enerji kullanımına etkilerinin hesaplanması ve en iyilenmesi için düzenlenmesidir:

Isıtma ve soğutma ayar değerleri birbirlerine iyileştirilebilir mi? Tüm hacimlerde mekanik iklimlendirme gerekli mi? Mekanik iklimlendirme yerine pasif tasarım alternatifleri kullanılabilir mi? Eğer öyleyse şimdi bina sahibi ile değerlendirme zamanı: İşletme ve sermaye maliyetinden ciddi tasarruf potansiyeli olan ciddi değişiklikler.

Çözüm: Mukayeseli Tasarım. Mukayeseli tasarım ön tasarım sürecinde verilmiş esasa dair kararları temellendirmek ve en iyi bina formunu bulmak için işimizin gerçekten başladığı yerdir.

Pasif tasarım stratejilerini boyutlandırmak bir projenin toplam kalitesini artırır. Mesela gölgelendirme elemanlarının doğru boyutlarını bulmak tasarım ekibini gereğinden büyük eleman seçiminden koruyabilir – yatırım ve işletme maliyetlerini artırabilecek bir hata.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik alınacak pasif tedbirler kapsamını kaçış güvenliği, yapı malzemeleri ve elemanları, algılama ve alarm, tehlikeli maddeler ve yerler, dumandan korunma başlıkları altında tanımlamaktadır.

Maalesef iş güvenliği çalışmalarımız bize özellikle mimari konsept dahilinde çalışılmış ve düzenlenmiş olması gereken pasif tedbirlerin sıklıkla ihmal edildiğini göstermiştir. Çoklukla ihmalin telafisi yüksek maliyetlidir, kimi zaman da binanın kısmen yıkılıp yeniden yapılmasını gerektirmektedir.

Ancak pasif tedbirlerin yerine getirilmesi halinde olası bir yangına aktif müdahalenin doğru ve etkin yöntemleri tartışılabilir ve tasarlanabilir. Aksi takdirde olası bir yangın felaketle sonuçlanacaktır.

Tam Havalı İklimlendirme:

Tam havalı iklimlendirme sistemleri, insan sayısı ve cihaz yüküne uygun olarak hacme verilen taze hava miktarı ile hacim sıcaklığının hassas ayarına imkan verirler.Tam havalı iklimlendirme sistemleri sporcular için gerekli taze havayı hacme sağlarken, aynı zamanda besledikleri hava ile spor salonunu ısıtır veya soğuturlar.

Tam havalı iklimlendirme sistemleri hızlıdır; hacmi çok kısa sürede istenilen konfor şartlarına getiriler, aynı şekilde hacimde değişen kullanım şartlarına hızla adapte olurlar.

Tam havalı iklimlendirme sistemleri spor salonunda oluşacak ter kokularını filtrelerken hacim içerisindeki nem oranını da konfor aralığında sabitlerler.

Sulu İklimlendirme:

Sulu iklimlendirme sistemleri hacimde en yüksek konfor şartlarını sağlarlar. Spor hacimlerinde cebri havalandırmalı fancoil cihazlarının sebep olacağı rahatsız edici hava cereyanlarından sakınılmalıdır.

Soğuk tavan uygulamaları hacmi serinletirken, fancoil cihazlarının sebep olacağı istenmeyen hava cereyanlarına fırsat vermezler. Tersine hacim içerisinde son derece homojen ve kararlı bir sıcaklık dağılımı sağlarlar. İlave olarak soğuk tavanlar soğuğu büyük oranda ışıma ile aktardıklarından insan doğasına en uygun iklimlendirme çözümleridirler.

Yerden ısıtma uygulamaları, özellikle de düşük sıcaklıklı yerden ısıtma uygulamaları spor salonlarında en yüksek ısıtma konforunu sağlarlar. Hacim içerisinde sıcaklık tabandan yukarı doğru son derece homojen, kararlı ve çok küçük bir farkla azalacaktır.

Havalandırma:

Kapalı spor mekanlarında özellikle kış mevsiminde karşılaşılan en büyük sıkıntı sporculara aktiviteleri için ihtiyaç duydukları taze havanın karşılanamaması ve tüketilmiş havanın salondan tahliye edilememesidir.

Kompakt yapılı, kanal tipi ve ısı geri kazanımlı hava santralleri kapalı spor mekanı için gerekli taze havayı sağlarken, tüketilmiş havayı da egzoz ederler. Santral dahilinde bulunan ısı geri kazanım modülleri tahliye edilen havadan aldıkları enerjiyi dışardan alınan taze havaya aktararak azami enerji tasarrufu sağlarlar.

Enerji Verimliliği:

Tüm iklimlendirme sistemleri uygulamalarımızda ısıtma, soğutma ve sıcak su için gerekli enerji üretiminin ısı pompaları ile yapılmasını tavsiye etmekteyiz.

Isı pompaları mevsime uygun olarak ısıtma ve soğutmayı tek bir cihazla yapabildikleri gibi, ilave olarak ısı geri kazanımlı ısı pompaları sıcak su üretimini yaz kış gene tek bir cihazda gerçekleştirebilmektedirler. Halbuki geleneksel uygulama ısıtma ve sıcak su üretiminde doğal gaz kazanı, soğutmada da soğuk su gurubu (chiller) tesisi şeklindedir.