Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik  (99/92/EC ATEX) 30/04/2013 hükümlerine uygun olarak:

 • Patlama Riskinin Değerlendirilmesi:
  • Tehlikeli maddelerle ilgili ölçümler,
  • IEC EN 600079-10 Standardına uygun olarak zon tayini.
 • İş Yerinin Güvenli Hale Getirilmesi:
  • Tehlikeli proseslerin güvenli hale getirilmesi,
  • Tehlikeli maddelerin güvenli hale getirilmesi,
  • Organizasyon ile ilgili tedbirler,
  • Patlamadan korunma tedbirlerinin tespiti,
  • Patlamadan korunma tedbirlerinin projelendirilmesi,
  • Ekipman ve koruyucu sistemlerin seçimi,
 •  Patlamadan Korunma Dokümanının Hazırlanması.

SektörTehlike Kaynakları
Petrokimya SanayiRafinerilerde işlenen hidrokarbonlar, tamamen tutuşucudur ve parlama noktalarına bağlı olarak, ortam sıcaklığında bile patlayıcı ortamlara neden olabilirler. Petrol işleyen tesislerin etrafındaki alanlar, genellikle patlayıcı ortamın meydana gelebileceği yerler olarak farz edilirler.
Kimya SanayiTutuşabilen gazlar, sıvılar, katılar, kimya endüstrisinin birçok alanında dönüştürülür ve işlenir. Bu işlemler sonucunda patlayıcı karışımlar ortaya çıkabilir.
Atık kimyasallar Geri Dönüşüm SistemleriGeri dönüşüm amacıyla, atıkların işlenmesi, tamamen boşaltılmamış tutuşabilen gaz ve/veya sıvı taşıyan teneke kutulardan ya da kağıttan ya da plastik tozundan kaynaklanan tehlikelere neden olabilir.
Elektrik üreten şirketler (Doğalgaz )Doğalgaz çevrim santralleri RMS ve Isıtma gibi birimlerin de ki gazlar tehlikeye neden olabilir.
Gaz/Sıvı Depolama SistemleriPatlayıcı gaz/hava karışımları, doğalgaz serbest kaldığında, örneğin sızıntılarda, ortaya çıkabilir.
Biogaz TesisleriBiyo gaz üretim fabrikaları, bazı çiftliklerde yönetilmektedir. Patlayıcı biyogaz/hava karışımı, gaz, sızıntı gibi durumlarda serbest bırakıldığında ortaya çıkabilir.
Boya Püskürtme TesisleriBoya püskürtme alanlarında oluşan aşırı püskürtme ve serbest bırakılan solvent buharlar, havayla karışmaları durumunda, patlayıcı ortama sebep olabilirler.
Metal İşleme TesisleriMetalden şekillendirilmiş parçalar üretildiğinde, patlayıcı metal tozları, yüzey işlemi sırasında (öğütme) ortaya çıkabilir. Bu özellikle hafif metallerde meydana gelir. Bu metal tozları, tozu toplayıcılarda patlama tehlikeleri ortaya çıkarabilir.
İlaç Sanayi (Toz ve Çözücü Sıvı Maddeler)Alkol, sıklıkla, farmasötiklerin üretiminde çözücü olarak kullanılır. Laktoz gibi toz patlamalarına neden olan etkin ve yardımcı maddeler de kullanılabilirler.
Ağaç İşleme Endüstrisi TesisleriAğaç işleme, ağaç talaşlarını meydana getirir. Bunlar da, patlayıcı toz/hava karışımını, filtreler ve silo gibi ortamlarda ortaya çıkarabilir.
Yiyecek ve Hayvan Yemi EndüstrisiPatlayıcı tozlar, tahılların ve şeker gibi yiyeceklerin taşınması ve depolanması sırasında ortaya çıkabilir. Filtreler bu tozları emmişse ve toplamışsa, patlayıcı ortamlar, filtrelerde ortaya çıkabilir.
Atık Su Arıtma SistemleriAtık sular, arıtma tesislerinde işlendiği zaman, ortaya çıkan gazlar, patlayıcı gaz/hava karışımına dönüşebilirler.
Çöp SahalarıTutuşabilen çöp gazları, çöp sahalarında ortaya çıkabilir. Detaylı teknik düzenlemeler, kontrol edilemeyen gaz salınımlarını ve muhtemel tutuşmaları engellemek için gereklidir. Çeşitli kaynaklardan ortaya çıkan tutuşabilen gazlar, zayıf olarak havalandırılan tünellerde, bodrumlarda vs. toplanabilir.
SektörTehlike Kaynakları
Nurettin Terzioğlu | Bildiriler | www.atex.org.tr | 2013