Bir çok İSG uzmanı meslektaşım iş yeri risk değerlendirmesini iş yerindeki gözlemleri ile yapıyor.

İyi mi yapıyor?

Ben dahil, İSG uzmanı meslektaşımın gözlemi mesleki bilgisi, tecrübesi ve iş kalitesi ile sınırlı. Eğer yapılan değerlendirme yalnızca gözleme dayanıyorsa, vay haline o işverenin.

İSG uzmanı meslektaşım kontrol listeleri hazırlıyor. Kendi birikimini kullanıyor, arkadaşlarından ve sanal ortamdan bir çok liste temin ediyor. Görüyor ki her kes başka bir telden çalıyor. Buna ülkemin ilgili bakanlığının ilgili genel müdürlüğü de dahil (http://www.csgb.gov.tr/csgbPortal/isggm.portal?page=rdr).

Peki ne yapmalı?

Dikkatinizi TS OHSAS 18 001  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri standardına çekmek istiyorum: Standardın 4.3 Planlama başlığı altında 4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar bölümü:

İş yeri, kendisine uygulanacak yasal İSG mevzuatı şartlarını, ASGARİ olarak yerine getirmek zorundadır. Yani söz konusu yasal mevzuat asgari kontrol listesidir:

  • Kanunlar,
  • Yönetmelikler,
  • Zorunlu Standartlar.

İş yerlerinde öncelikli İSG sorumluluğuna sahip insanlarımız:

  • Önce sayın işverenlerimiz,
  • İş yeri yönetimi,
  • İSG uzmanları

Lütfen, gözlemlediğiniz acil müdahale edilmesi gereken tehlikeleri ihmal etmeden, iş yerinizin tabi olduğu yasal mevzuatı tespit edin. İş yerinizin sorumlu tutulduğu mevzuat gereklerini yerine getirip getirmediğini kontrol edin. Yakın tehlikeleri görmeniz yanında:

  • İş yeri teftişlerinde size verilebilecek tüm para cezaları mevzuata uygunsuzluğa dayandırılacaktır, riski ortadan kaldırın.
  • SGK tarafından size açılabilecek tüm rücu davaları mevzuata uygunsuzluğa dayandırılacaktır, riski ortadan kaldırın.

 

Daha Fazlası İçin:
Aslaner İSG Ekibi …