Tüm tehlike sınıfı iş yerlerinde risk değerlendirme çalışmaları yapıyoruz:

 • İşletmenin tabi olduğu mevzuatın tespiti, geçerli mevzuata uygunluğun kontrolü,
 • Acil durumlar da dahil iş yerindeki risk etmenlerinin tespiti, analizi ve risklerin değerlendirilmesi,
 • Risklerle mücadelede bilhassa teknik çözümlerin araştırılması ve teklifi.

Kalitatif (Karşılaştırmalı) Risk Değerlendirmesi

Veri bulunmayan hallerde geçerli bir seçenektir. Kaza ihtimali ve zararın şiddeti hakkında öznel bir değerlendirme sunan formel bir metottur, riskin büyüklüğünün sözel bir ifadesi veya temsilidir.

Araçlar:

 • Beyin fırtınası,
 • Multi disipliner gruplarla irdeleme,
 • Uzman görüşleri,
 • Yapılandırılmış görüşmeler, sorgulamalar,
 • Sözel ifadeler veya temsiller ve risk büyüklükleri.

Çıktı:

 • Risk Matrisi

Kısmi Kantitatif Risk Değerlendirmesi

Kısmi kantitatif metotlar farklı risk faktörlerinin öznel ağırlıklanması fırsatı verebilirler, mesela tecrübe eksikliği veya yetersiz ekipman gibi. Bu faktörlere eklenecek risk seviyesi veya sayısal değer, riskin kabul edilebilirliği için kriter oluşturmada kullanılabilir. Bu değerler tekrarlama sıklığı veya ihtimal açısından bir gerçeklik ifade etmezler, kendimizce düzenlediğimiz bir cetvelde gene kendimizce yerleştirdiğimiz bir risk seviyesi buluruz.

Avantajlar:

 • Riskleri büyüklüğüne göre sıralama imkanı,
 • İkiden fazla faktörün dikkate alınması.

Çıktı:

 • Job Safety Analizi

Kantitatif (Sayısal) Risk Değerlendirmesi

Potansiyel zararlar ve meydana gelme ihtimalleri hakkında gerçek veriler temin edilerek, zarar ve ihtimalin hangi faktörler tarafından belirlendiği tespit edilir. Zarar ve ihtimalin kantitatif (sayısal) kestirimi tek bir risk seviyesini tayin etmek için birleştirilebilir. Bu durumda risk sıklıkla aşağıdaki şekilde ifade edilir:

 • Belirli miktar bir kaçağın ihtimali veya sıklığı; mesela 10 000 çalışma saatinde 1 uygunsuzluk.
 • Beklenen parasal değer; bir kayıp ihtimalinin para değeri ile çarpımı.

Kabul edilebilir riskin seviyelerinin sayısal büyüklüklerle ifade edildiği hallerde kantitatif risk analizi zorunludur.

Araçlar:

 • Zarar (Hasar) analizi,
 • Karar ağaçları,
 • Arıza ağacı ve olay ağacı analizi,
 • Etki diyagramları,
 • Ömür maliyet analizi,
 • İhtimal analizi.

Çıktı:

 • Kantitatif Risk Analizi