Bu “her şey kontrol altında” lafı tam bir Amerikan jargonudur. Yeni medeniyetin hayatı, tabiatı taciz etmesinin resmidir. (Bu giriş daha sonraki bir yazımın merkezi olacak: Hayatı Nasıl Okumalı?)

Biz işimize dönelim. Soruyu basitleştireyim: Risklerinizi kontrol ediyor musunuz?

Risk işleri genelde şöyle oluyor: İSG uzmanı meslektaşlarım iş yerinde  bir risk değerlendirmesi yapıyor, bir torba dolusu eksiklik, uygunsuzluk tespit ediyor. Tehlikelerden riskleri çeşitliyor, çarpıyor, tabloyu sıralıyor. Bitti mi? Hayır, şimdi de riskleri nasıl kontrol edeceğini, ne yapılması gerektiğini ve her bir muhtemel tedbirin ne fayda sağlayacağını kestirmesi gerekiyor. İyi de, İSG uzmanı meslektaşlarım nihayetinde İSG uzmanı; onlar ne mekanikçi, ne kimyacı, ne makineci, ne elektrikçi, ne de … Her ne kadar mevzuat bu işin ekip çalışması ile yapılması gerektiğini emretse de, hep bildiğimiz gibi, bu iş iş güvenliği uzmanının sırtında kalıyor.

Meslektaşımız ne yapsın? Çok fazla seçeneği yok:

  • Tehlike sorgusunu “copy” yapıp kontrol kutusuna alınması gereken tedbir gibi “paste” ediyor.
  • Çalışanları ikaz etmeli, ikaz işareti konmalı, eğitim verilmeli, imza alınmalı … Topu taca atıyor.

İSG uzmanı meslektaşımız riskin nitel ve nicel nasıl kontrol edilebileceğini bilemediği için, alınabilecek tedbirleri birbirleri ile kıyaslayamıyor, üç kuruşluk çözüme otuz kuruşluk yatırım talep ediyor, bir problemi çözerken başka başka problemler üretiyor, ulaşılmak istenen hali kestiremiyor.

Haklı olarak diyeceksiniz ki, bu risk kontrolü işlerinin her biri bir uzmanlık, her biri bir meslek. İSG uzmanı nihayetinde İSG uzmanı, devlet omuzlarına (pek de çaktırmadan) ciddi sorumluluk yüklemiş, tamam. Diğer taraftan da İSG uzmanı iş yerinde mevcut tehlikeleri ve bağlı riskleri kayda geçirdiğinde hukuk önünde işi bitmiş oluyor.

Ya işveren? İşveren risk değerlendirmesini yaptırdı, ve sırtında daha önce farkında olmadığı, bilmediği, muhtemelen de mesleği ve işi ile ilgisi olmayan bir sürü kambur buldu. Sonra???

Sonrası fabrika kurmaktan daha beter: İşveren kendine yatırım yapsa, keyfine göre planlayabilir. İSG kapsamındaki işler ise elinde bomba: Her an bir kaza olabilir, iş müfettişi tepesinde. İleride meslek hastalıkları diyerek SGK rücu davaları ile parasının peşinde. Artık e-devlet var, yerine getirdiği ve getirmediği her yükümlülük kamu görevlisinin önünde, ekranda.

Biz mevcut veya yapılacak risk değerlendirmesini temel alarak, uzmanlık alanımız olan mühendislik tedbirlerini araştırıyor, projelendiriyor, planlıyor ve talep halinde anahtar teslim yükleniyoruz. Artık İSG riskleriniz “kontrol altında”.

Daha Fazlası İçin:
Aslaner İSG Ekibi …