Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile İlgili TC ve AB Standartları temel alınarak;

  • Yapı mimarisi, yapı fiziği, kaçış güvenliğinin sağlanması,
  • Algılama, uyarı ve ikaz sistemlerinin projelendirilmesi,
  • Söndürme sistemlerinin (taşınabilir cihazlar, köpüklü ve gazlı otomatik sistemler, sabit sulu tesisat, yağmurlama tesisatı) projelendirilmesi,
  • Dumandan korunma sistemlerinin (basınçlandırma, duman tahliyesi) projelendirilmesi.

Yangın Danışmanlığı ve Ekspertiz Hizmetleri.

En İyi Uygulamalar

Kaçış Ve Yangın Güvenliği İçin Mimari Konseptin En İyilenmesi: Pasif Tedbirler

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik alınacak pasif tedbirler kapsamını kaçış güvenliği, yapı malzemeleri ve elemanları, algılama ve alarm, tehlikeli maddeler ve yerler, dumandan korunma başlıkları altında tanımlamaktadır.

Maalesef iş güvenliği çalışmalarımız bize özellikle mimari konsept dahilinde çalışılmış ve düzenlenmiş olması gereken pasif tedbirlerin sıklıkla ihmal edildiğini göstermiştir. Çoklukla ihmalin telafisi yüksek maliyetlidir, kimi zaman da binanın kısmen yıkılıp yeniden yapılmasını gerektirmektedir.

Ancak pasif tedbirlerin yerine getirilmesi halinde olası bir yangına aktif müdahalenin doğru ve etkin yöntemleri tartışılabilir ve tasarlanabilir. Aksi takdirde olası bir yangın felaketle sonuçlanacaktır.

Yangın Danışmanlığı: Expertiz

Mevcut ve yeni binaların yangın güvenliğinin sağlanması idari, mimari, mekanik ve elektrik disiplinlerinde yapılacak ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartlara uygun düzenlemeler ile mümkündür. Bu düzenlemeler proje, inşaat ve işletme aşamalarında projelendirilmeli, uygulanmalı, işletme süreçlerine uygun olarak planlanmalı ve denetlenmelidirler. Yanıcı parlayıcı kimyasalların durumu özel olarak ele alınmalı, patlamadan korunma dokümanı hazırlanmalıdır.

Biz yangın güvenliğini multidisipliner bir alan olarak görüyor, binalarda tesislerde can va mal güvenliğinin kaçış güvenliği, pasif ve aktif yangın güvenlik tedbirleri ve önleyici sistem çözümleri ile sağlanabileceğini biliyoruz.

Bu amaçla sayısal risk analizleri yapıyor, yangın senaryoları hazırlıyor, ileri seviye simülasyonlar üzerinde çalışıyoruz.

Bina veya tesis satın alacak, kiralayacak veya buralardan hizmet temin edecek kişi ve kuruluşlar için öncelikle yangın ve acil durum ekspertiz analizleri yapıyoruz.