İster bina sahibi, ister ana yüklenici, ister alt yüklenici olun, çok ciddi bir problemle karşı karşıyasınız:

Size verilen tesisat projelerinin işletmede sözleşme şartlarını nasıl ve ne kadar karşılayacağını bilmiyorsunuz. Yüksek yatırım ve işletme maliyetlerine sahip bu karmaşık sistemler, 2 boyutlu paftalar üzerinde ancak “işte böyle bir şey olacak” kesinliği ile tanımlanabilmekteler.

Mesele bu kadarla da bitmiyor:

  • Proje sistem tasarımı gerçekten doğru mu?
  • Hesap kabulleri doğru mu, ön görülen referanslara uygun mu? Hesap sonuçlarının yanıltılmadığından emin misiniz?
  • Projelendirilmiş tesisat paftalar üzerindeki hali ile uygulanabilir mi? İmalattaki değişiklikler hangi ölçüde olacak, yapılacak tadilat işletme kalitesini nasıl etkileyecek?
  • İş tesliminde ne sürprizlerle karşılaşacaksınız? Kabul şartları yapılanların üstüne hangi maliyetlerle sağlanacak?

Bunlar teknik hususlar, bir de çok iyi bildiğiniz işin metrajla başlayıp işçilikle devam eden maliyeti var.

…..

Biz paftalar üzerindeki tesisat projelerini sanal ortamda bina ile birlikte bire bir 3 boyutlu olarak inşa ediyoruz, tıpkı gövdesi içinde çalışacak bir makine gibi. İş hayatımızda edinmiş olduğumuz makine – sistem tasarımı ve imalatı tecrübemiz bizim en önemli gücümüz, sizin de güvenceniz:

  • Bina Fiziği: Binanın yalıtımı, termal davranışı
  • Elektrik Tesisatı: Aydınlatma, hesaplar, proje, eksiksiz metraj
  • Mekanik Tesisat: Isı kayıp ve kazanç hesapları, hidronik ve kanal hesapları, proje, eksiksiz metraj
  • Duman Tahliyesi: 3 boyutlu CFD analizi
  • İşletme simülasyonu: İşletme ortam değerleri, enerji tüketimi

Daha Fazlası İçin ….

ASLANER BIM Ekibi